Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 2
Năm 2020 : 2.468
 • Đặng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0982373706
 • Trần Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0976080128
  • Email:
   tranhaianninh1982@gmail.com
 • Đặng Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0948788720